Algemeen

Reken mee met ABC heeft op het moment 159.029 deelnemers.

Gezamelijk gebruiken zij 236.267 computers om te zoeken naar abc drietallen.

Er zijn 298.450.889.052.826.752 drietallen doorgerekend waarvan 34.208.964 abc-drietallen zijn!

                   

Maak je eigen abc-drietal!

16 Nov 2007

Een belangrijk onderdeel van het Reken mee met abc project is het in kaart brengen van alle abc-drietallen. Iedereen kan hierbij meehelpen. Met behulp van het programma BOINC kan je computer abc-drietallen gaan zoeken op de momenten dat je je computer verder niet gebruikt. Over installeren lees je hier meer.

Maak je eigen abc-drietal hier! Vul a en b in (c wordt dan vanzelf voor je berekend), en de computer berekent de kwaliteit en het radicaal van jouw drietal.

a =
b =

Auteur: Joris Weimar